Herminio Diaz - Efi Quinongo Obane                   First Abacu Summer Festival
DSCN1031
DSCN1032
DSCN1035
DSCN1036
DSCN1040
DSCN1041
DSCN1053
DSCN1054
DSCN1058
DSCN1071
DSCN1074
DSCN1153
DSCN1154
DSCN1155
DSCN1157
DSCN1158
DSCN1159
HERMINIO 1
HERMINIO 2